Pollák: Do CoFoE nie sú dostatočne zapojené veľké časti obyvateľstva


Dátum: 05.03.2022

Obrázok k aktualite Pollák: Do CoFoE nie sú dostatočne zapojené veľké časti obyvateľstva
Do Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) nie sú dostatočné zapojené veľké časti obyvateľstva, uviedol pre TASR slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽANO/EPP).

"Zastávam názor, že tí občania, ktorí o konferencii vedia a chcú sa zapojiť, majú vytvorený priestor na to, aby tak urobili. Ide o angažovaných občanov," povedal Pollák.

"Avšak za negatívum považujem to, že sú tu široké vrstvy obyvateľstva, ktorí týmito informáciami nedisponujú alebo z rôznych dôvodov nemajú možnosť sa do procesu zapojiť," pokračoval europoslanec.

Diskusie o budúcom smerovaní EÚ prebiehajú bez zapojenia týchto občanov v dôsledku "nedostatočnej osvety na národnej i regionálnej úrovni," vysvetľuje Pollák. Hlas týchto ľudí často nie je počuť "najmä z dôvodu nedostatočného prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, moderným technológiám, či jednoducho kvôli chudobe," dodal.

Jednou zo súčastí CoFoE sú aj štyri občianske panely pozostávajúce z 800 zástupcov občanov členských krajín EÚ. Tieto panely sa od septembra 2021 do februára 2022 stretli trikrát. Panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu na plenárnych zasadnutiach. Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.

Pollák však na základe výstupov, s ktorými mal dosial možnosť sa oboznámiť podľa svojich slov "nadobudol pocit, že na mnohé odporúčania už existujú politiky, ktoré majú napomôcť riešeniu danej oblasti."

"Problémom však ostáva jednak ich nedostatočná komunikácia smerom k občanom a jednak ich neuvádzanie do praxe, resp. neefektívna implementácia. Ak by sa totiž dôsledne implementovali, boli by výsledky a mnohé zo vznesených problémov v panelových diskusiách by sme dnes neriešili," povedal europoslanec.

Napriek tomu však považuje CoFoE sa pozitívny projekt, ktorý zvyšuje povedomie o Európskej únii a občianskej angažovanosti.

"Berúc do úvahy, že ide o jeden z najväčších konzultačných a participatívnych projektov EÚ (ak nie najväčší), že prebieha v čase pretrvávajúcej pandémie a iných bezprecedentných výziev, hodnotím priebeh konferencie pozitívne," zhrnul Pollák.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu