Politika súdržnosti zintenzívňuje podporu na riešenie dôsledkov ruskej agresie na Ukrajine pomocou balíka „Flexibilná pomoc územiam“


Dátum: 29.06.2022

Obrázok k aktualite Politika súdržnosti zintenzívňuje podporu na riešenie dôsledkov ruskej agresie na Ukrajine pomocou balíka „Flexibilná pomoc územiam“
Komisia dnes prijala balík „Flexibilná pomoc územiam“ (FAST-CARE), čím urobila ďalší dôležitý krok, aby pomohla členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom a ďalším partnerom pri riešení dôsledkov ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Ide FAST-CARE je nový komplexný balík, ktorý rozširuje podporu už poskytovanú na základe Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE) a ponúka ďalšiu podporu a zvýšenú flexibilitu pri poskytovaní finančných prostriedkov zo zdrojov politiky súdržnosti. Okrem toho zmierňuje aj meškanie pri vykonávaní projektov financovaných zo zdrojov EÚ, ku ktorému došlo jednak pre pandémiu COVID-19 a jednak pre vysoké náklady na energie, nedostatok surovín a pracovnej sily spôsobené vojnou. Navrhované zmeny nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2014 – 2020 nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027 musí prijať Európsky parlament a Rada.
 

Balíkom sa zavádzajú tri zmeny v právnych predpisoch politiky súdržnosti v oblasti súdržnosti na obdobia 2014 – 2020 a 2021 – 2027 v snahe urýchliť a zjednodušiť podporu, ktorú členské štáty poskytujú na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, a zároveň naďalej pomáhať regiónom pri zotavovaní sa z pandémie COVID-19:
  • Viac podpory pre všetkých, ktorí prijímajú vysídlené osoby – členské štáty, miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti
  • Záruka, že investície pôjdu tam, kde sú potrebné
  • Praktická podpora na riešenie problému meškajúcej realizácie projektov.
Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede

Skočiť na hlavné menu