Politika boja proti podvodom


Dátum: 19.09.2019

Obrázok k aktualite Politika boja proti podvodom
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „SO pre OP VaI“) zverejnilo na svojom webovom sídle Politiku boja proti podvodom, ktorou deklaruje svoj postoj k podvodom a korupcii a k ich riešeniu. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza od podvodnej činnosti a uľahčiť prevenciu a odhaľovanie podvodov, ako aj tvorbu postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, že sa takéto prípady riešia včas a vhodným a zodpovedným spôsobom.

Súčasťou politiky boja proti podvodom sú aj nástroje, prostredníctvom ktorých je možné nahlasovať podozrenie z podvodu a korupcie (anonymným aj neanonymným spôsobom). O podozreniach z podvodu alebo korupcie môže informovať ktokoľvek. Všeobecné pravidlo pri oznamovaní podozrenia z podvodu alebo korupcie je: „Čím včasnejšie a konkrétnejšie informácie sú, tým lepšie“.

SO pre OP VaI uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii. Politika boja proti podvodom je jednoduchá, presne zameraná a navrhnutá tak, aby sa v najväčšej možnej miere predchádzalo podvodom a aby sa zabezpečilo ich odhalenie a náprava dôsledkov v prípade, že k nim dôjde.


Skočiť na hlavné menu