Pokračujeme vo workshopoch o verejnom obstarávaní


Dátum: 26.06.2018

Obrázok k aktualite Pokračujeme vo workshopoch o verejnom obstarávaní

Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra zorganizoval vo štvrtok 21. júla 2018 tretí zo série workshopov zameraných na výmenu skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, ktoré sa konalo v Trenčianskych Tepliciach. Kým na predchádzajúcich workshopoch sa vymieňali skúsenosti z verejných obstarávaní projektovej dokumentácie, témou tretieho stretnutia bola výmena skúseností z verejného obstarávania stavebných prác v oblasti projektov cestnej infraštruktúry.

Hlavným cieľom workshopu bolo otvoriť diskusiu a vymeniť si skúsenosti z praxe v oblasti verejného obstarávania stavebných prác projektov cestnej infraštruktúry financovaných zo zdrojov OPII. Na stretnutí diskutovali zástupcovia verejných obstarávateľov – prijímateľov z OPII, zástupcovia zo strany súkromného sektora (dodávatelia stavebných prác, ale aj dodávatelia projektových dokumentácií), zamestnanci ministerstva dopravy a mimovládnych organizácií, hlavne o základných problémoch v procese VO, nadmernej administratívnej záťaži, nastavení podmienok účasti a zmluvných podmienkach.

Workshop o VO

Worskshop o VO v Trenčianskych tepliciach
MDV SR plánuje na jeseň pokračovať v sérii workshopov s cieľom zefektívniť proces verejného obstarávania projektov OPII.


Skočiť na hlavné menu