Pohľad odborníkov na rovnosť žien a mužov


Dátum: 07.09.2021

Obrázok k aktualite Pohľad odborníkov na rovnosť žien a mužov
Pohľad odborníkov na rovnosť žien a mužov

V dnešnej dome je náročné nájsť súlad medzi pracovným a rodinným životom. Deľba  povinností medzi ženy a mužov by však mala byť otázkou vzájomnej zhody. Samozrejmosťou by mal byť pohľad na rovnaké oceňovanie. Významným faktorom pre takúto rovnováhu sú podmienky dané spoločnosťou. Skúmanie a podpora vytvárania týchto podmienok je predmetom národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorého gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
 Základnými výstupmi projektu sú
1. Koncepcia, ktorá predstavuje strategický materiál pre oblasť zosúlaďovania súkromného, rodinného a pracovného života ako  jeden z nástrojov uplatňovania rovnosti žien a mužov na pracovisku, a
2. Metodika pre vykonávanie rodových auditov, ktorej hlavným cieľom je zavádzanie auditov na presadzovanie rovnosti žien a mužov na pracovisku.
Najdôležitejším krokom je ale implementácia projektu do praxe. Z toho dôvodu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje odbornú konferenciu, ktorá má za cieľ priblížiť vytvorenú koncepciu a zároveň vytvoriť priestor na spoločnú diskusiu.
 
Odborná konferencia k národnému projektu
Rodová rovnosť na pracovisku
 
Kedy:    7. septembra 2021, 9:00 hod.
Kde:      Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava
 
Téma a program
Cieľom odbornej konferencie je predstavenie národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorý vznikol ako reakcia na aktuálnu potrebu a zároveň spoločensky významnú tému.
Budeme reflektovať pripravenosť slovenského pracovného trhu na zosúlaďovanie rodinného, súkromného a pracovného života  a zavedenie systému hodnotenia rovnosti žien a mužov na pracovisku.
V rámci zaujímavých prezentácií zaznejú aj aktuálne príklady dobrej praxe z krajín Európskej únie.
Súčasťou konferencie bude panelová diskusia so zaujímavými hostkami a hosťami s rôznymi pohľadmi na riešenie a aplikačnú prax problematiky.
 
PROGRAM: https://www.ludskezdroje.gov.sk/data/web-news/298/program.pdf
 
Komu je konferencia určená
Pozvaných je 150 účastníkov z veľkých, stredných i menších slovenských zamestnávateľov, odborových organizácií či neziskového sektora, ktoré sa venujú problematike rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.
 

Skočiť na hlavné menu