Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou.


Dátum: 13.07.2022

Obrázok k aktualite Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou.
 T946_Hanušovce nad Topľou
Názov: Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou.
Krátky popis: Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo rozšírenie a zefektívnenie triedenia komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou, poskytnúť obyvateľom možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu a vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni.
Predmetom projektu bolo vybudovanie zberného dvora a obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu v meste Hanušovce nad Topľou.
Prijímateľ:  Mesto Hanušovce nad Topľou
Celkové oprávnené náklady projektu:  253 078,66 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   240 424,73 €
Vlastné zdroje:   12 653,93 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 09/2020 - 7/2021 (10 mesiacov) 
Názov: Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou.
Krátky popis: Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo rozšírenie a zefektívnenie triedenia komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou, poskytnúť obyvateľom možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu a vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni.
Predmetom projektu bolo vybudovanie zberného dvora a obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu v meste Hanušovce nad Topľou.
Prijímateľ:  Mesto Hanušovce nad Topľou
Celkové oprávnené náklady projektu:  253 078,66 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   240 424,73 €
Vlastné zdroje:   12 653,93 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 09/2020 - 7/2021 (10 mesiacov)
 T946_Hanušovce nad Topľou3
Skočiť na hlavné menu