Podpora environmentálneho vzdelávania a výchovy prostredníctvom filmových festivalov


Dátum: 15.12.2021

Obrázok k aktualite Podpora environmentálneho vzdelávania a výchovy prostredníctvom filmových festivalov
ekotopfilm (1) 
Názov: Podpora environmentálneho vzdelávania a výchovy prostredníctvom filmových festivalov
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie environmentálnej osvety všetkých vekových skupín maloletých, dospievajúcich detí, ako i dospelých, s aktívnym zapojením základných a stredných škôl s podporou obcí, miest a samospráv na Slovensku.
Realizácia  projektu je dôležitá aj s ohľadom na budúce generácie – to, ako sa súčasná spoločnosť naučí ochraňovať prírodu a krajinu, sa niekoľkonásobne prejaví v budúcnosti. Problematika ochrany prírody a krajiny sa už v súčasnosti ukazuje ako jeden z globálnych problémov, preto je dôležité sa touto problematikou zaoberať bezodkladne.
 
Prijímateľ:  TUR
Celkové oprávnené náklady projektu:  194 349,42 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   184 359,87 EUR
Vlastné zdroje:   9 989,56 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 08/2019 - 06/2021 (22 mesiacov)
 
ekotopfilm (6) 
Skočiť na hlavné menu