Podniky sa môžu uchádzať o eurofondy na projekty inteligentných inovácií


Dátum: 21.12.2018

Obrázok k aktualite Podniky sa môžu uchádzať o eurofondy na projekty inteligentných inovácií
Podniky na Slovensku sa môžu uchádzať o eurofondy na projekty zamerané na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) už vyhlásilo novú výzvu v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, na ktorú je vyčlenených 35 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať na jeden projekt príspevok maximálne do výšky 3 miliónov eur, minimálna výška je 100 tisíc eur.
 
„Cieľom výzvy je podporiť rozvoj inteligentných inovácií v podnikoch všetkých veľkostí. Prostriedky je možné získať na projekty v rámci celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja,“ informoval rezort hospodárstva. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.
 
Podniky môžu v rámci výzvy získať príspevok na nákup dlhodobého majetku na zavedenie kombinácie viacerých prvkov inteligentných riešení v produkčnej prevádzke podniku. Prvky inteligentných riešení sú rozdelené podľa miery komplexnosti a intenzity využitia do troch kategórií.
 
Žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl sú naplánované na 29. marca a 28. júna 2019. „Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa,“ dodalo ministerstvo.
 
S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušené je aj predkladanie jednotlivých príloh. „Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, to jest preukazovať splnenie podmienok, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch,“ konštatovalo MH.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu