Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 3.0


Dátum: 31.01.2020

Obrázok k aktualite Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 3.0

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 3.0 - zverejnené dňa 31. 1. 2020

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 3.0 - verzia so sledovaním zmien

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku


Skočiť na hlavné menu