Podmienky podpory regionálneho rozvoja a implementácie eurofondov budú prepojené


Dátum: 28.10.2022

Obrázok k aktualite Podmienky podpory regionálneho rozvoja a implementácie eurofondov budú prepojené
Úprava podpory regionálneho rozvoja a nástrojov implementácie fondov Európskej únie bude prepojená. Chýbajúce prepojenie procesov implementácie eurofondov na procesy podpory regionálneho rozvoja, územné riadiace štruktúry a dokumenty neumožňovalo nastaviť nedopytový mechanizmus využitia integrovaných územných investícií v Integrovanom regionálnom operačnom programe.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR už predložilo návrh novely zákona o podpore regionálneho rozvoja na medzirezortné pripomienkovanie, to potrvá do 18. novembra. Po schválení na vláde a v parlamente by mali zmeny v zákone nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2023.

Cieľom právnej úpravy je zakotvenie niektorých mechanizmov vo vzťahu k už existujúcemu zákonu o príspevkoch z fondov Európskej únie, so zámerom efektívnejšieho využitia týchto zdrojov s prihliadnutím na potreby území. Spresňujú sa činnosti Rady partnerstva a Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja, účelom je implementácia mimo dopytového výberu projektov prostredníctvom integrovaných územných investícií vychádzajúcich z integrovaných územných stratégií. Mala by sa tiež zvýšiť v súčasnosti nízka miera schopnosti strategického plánovania subjektov územnej samosprávy.

V roku 2008 podľa ministerstva investícií vznikol systematický problém v dosahovaní cieľov politiky regionálneho rozvoja, a to znižovanie regionálnych rozdielov, vzhľadom na paralelné a neprepojené strategické plánovanie implementácie eurofondov. Tie mali byť len doplnkovým nástrojom politiky regionálneho rozvoja. Tento stav sa preukazuje napríklad prípravou duplicitných regionálnych strategických dokumentov v programovom období 2014 až 2020. Podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja vznikali programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja krajov a podľa zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov regionálne integrované územné stratégie, pričom obe úrovne dokumentov mali odlišné procesy schvaľovania, implementácie a monitorovania.
 
 
 Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu