Podlavickú cyklotrasu začne mesto budovať na jar budúceho roka


Dátum: 23.11.2017

Obrázok k aktualite Podlavickú cyklotrasu začne mesto budovať na jar budúceho roka
Prvú zo šiestich plánovaných cyklotrás v Banskej Bystrici smerujúcu z Huštáku do Podlavíc má začať mesto realizovať budúci rok v jarných mesiacoch. Na jej vybudovanie získal magistrát nenávratný finančný príspevok (NFP) 857 870 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Finančná spoluúčasť samosprávy predstavuje 45 151 eur.
Agentúru SITA o výstavbe cyklotrasy informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
i_3297160
Plánovaná cyklotrasa z Huštáku do Podlavíc sa napojí na existujúci 150-metrový úsek cyklistického chodníka, ktorý vedie od nákupného centra Europa Shopping Center po Štadión SNP. „Cyklista bude pokračovať popri Krytej plavárni na Štiavničkách, plážovom kúpalisku, ulici THK až po Pestovateľskú ulicu v Podlaviciach. Podľa projektu sa stavebné práce zamerajú na vybudovanie samotnej cyklotrasy, verejného osvetlenia, ochranu podzemných inžinierskych sietí, dopravné značenia a finálne sadové úpravy,“ objasnil vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov Vladimír Brieda.

Už minulý rok vyčlenilo mesto v rozpočte rekordnú sumu 360-tisíc eur na projektovú prípravu a výkup pozemkov pod budúcimi cyklotrasami. V júni 2017 reagovalo na výzvu rezortu pôdohospodárstva a podalo prvú žiadosť o NFP. „Napriek tomu, že pred tromi rokmi nebola na mestskom úrade k dispozícii žiadna vypracovaná projektová dokumentácia k výstavbe cyklotrás, podarilo sa nám veci výrazne pohnúť dopredu. Vďaka dobre spracovanej žiadosti sme boli úspešní a môžeme sa pochváliť ďalšími získanými eurofondmi. Podlavická cyklotrasa má od mája 2017 vydané stavebné povolenie, majetkovo-právne sme vyriešili všetky problémy a získali do majetku mesta pozemky, ktoré sa pod ňou nachádzajú. V súčasnosti sme spustili proces verejného obstarávania na zhotoviteľa cyklotrasy. Verím, že s nástupom jari sa budeme môcť pustiť do stavebných prác,“ uzavrel primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Zdroj : SITA
 
Skočiť na hlavné menu