Pod Tatrami pribudne cyklochodník


Dátum: 29.04.2021

Obrázok k aktualite Pod Tatrami pribudne cyklochodník
Svit získal nenávratnú finančnú dotáciu na výstavbu cyklochodníka v oblasti Bagroviska. Prinášame Vám podrobnejšie informácie k projektu. Ďalším významným krokom k realizácii je podpis zmluvy so zhotoviteľom, ku ktorému došlo 28. apríla.

Na rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 65 500 eur čakalo mesto vyše roka, konkrétne 14 mesiacov. Procesom verejného obstarávania na zhotoviteľa prešla spoločnosť Arprog ako víťazný uchádzač a včera bola zmluva podpísaná. V zmysle zákonných postupov pri verejnom obstarávaní musí nasledovať kontrola tejto zmluvy a súvisiacich dokumentov riadiacim orgánom a po kontrole dokumentov  je možné začať s prácami. Počas toho však bude prebiehať zabezpečovanie materiálu, či prípravné práce v teréne. Samospráva získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 65-tisíc z integrovaného regionálneho operačného systému.

Čo všetko realizácia projektu prinesie:

  • Výstavbu cyklochodníka popri jazere v celkovej dĺžke 860 m
  • Začiatok chodníka bude vľavo za železničným priecestím smerom do Batizoviec a končiť bude pri diaľničnom pochode (na začiatku katastra obce Batizovce)
  • Súčasťou projektu je vybudovanie oddychovej zóny (č. 2 na nákrese), ktorej súčasťou bude mobiliár ( lavička, odpadkový kôš a stojan na bycikle)

Zároveň bude mesto spoločne s občianskym združením Svitskí rybári revitalizovať územie i nad rámec projektu. Pribudnú tiež:  

  • Informačné a edukačné tabule (č.3 na nákrese)
  • Drevený prístrešok (č. 4 na nákrese)
  • Lavičky, celkom 5 kusov, po celej dĺžke brehu na západnej strane (č. 5 na nákrese)
  • Sociálne zariadenie pre zvýšenie komfortu návštevníkov
  • Verejnosti bude slúžiť celá oblasť západného brehu jazera a rybárom bude určená východná strana, aby nedochádzalo k vzájomnému rušeniu sa

„Našim cieľom je, aby táto revitalizovaná oblasť slúžila obyvateľom a návštevníkom čo najlepšie a najmä aby sa rozšírili možnosti príjemného trávenia voľného času v prírode či už aktívnym alebo pasívnejším spôsobom. A tiež uvažujeme a plánujeme ekologicky a preto zachováme charakter územia ako zelenej plochy určenej na oddych a aj naďalej ostane cesta vedúca popri jazere len ako obslužná a teda nie určená pre prejazd autami,“ dopĺňa primátorka mesta Dáša Vojsovičová.

V apríli 2022 dôjde v súvislosti s rekonštrukciou železničnej trate k zrušeniu železničného priecestia Svit – Batizovce.

„Už teraz rokujeme s VÚC Prešov - majiteľom cesty, ktorá sa zrušením priecestia stane “slepou“, o prevzatí cesty do užívania, aby sme v tomto úseku vybudovali odstavné plochy a parkoviská pre autá návštevníkov a zabránili tak znečisťovaniu prostredia neželanými vjazdami do oddychovej zóny,“ dodáva na záver primátorka.ň

nákres


Skočiť na hlavné menu