Po štyroch rokoch príprav sa začala výstavba prvej etapy cyklotrasy v Topoľčanoch


Dátum: 17.06.2020

Obrázok k aktualite Po štyroch rokoch príprav sa začala výstavba prvej etapy cyklotrasy v Topoľčanoch
V polovici júna sa začali stavebné práce na realizácii prvej etapy projektu Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany. Jeho príprava sa začala už v roku 2016, projekt bol schválený o dva roky neskôr. „Pri aktualizácii projektu v roku 2019 bolo nutné pristúpiť k úpravám z dôvodu zistenia viacerých nedostatkov, ktoré sa týkali najmä výstavby cyklomosta. Projekt nerátal ani s opravou asfaltového povrchu na komunikáciách, ktoré boli v nevyhovujúcom stave. Mestské zastupiteľstvo preto pristúpilo k úprave rozpočtu,“ informovalo vedenie mesta. Lehota výstavby projektu je 300 kalendárnych dní. Počas týchto stavebných prác bude v niektorých úsekoch čiastočne obmedzený pohyb osôb aj automobilov.

Mesto Topoľčany požiadalo o dotáciu na výstavbu cyklotrasy v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. V auguste 2018 zástupcovia mesta podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 1.522.261 eur s DPH. Mesto sa na financovaní projektu malo podieľať piatimi percentami. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bolo potrebné pred vyhlásením verejného obstarávania aktualizovať predpokladanú cenu zákazky a nastaviť novú predpokladanú hodnotu. Vzniknutý rozdiel medzi pôvodnou rozpočtovanou cenou a navýšením pôvodnej rozpočtovanej ceny diela predstavoval 559.200 eur. Výšku schválenej dotácie nie je možné navyšovať.

Mestské zastupiteľstvo v auguste minulého roka schválilo navýšenie rozpočtu o 561.000 eur. „Rozdiel v cenách robí to, že trvá dva roky, pokiaľ sa začne súťažiť a je tam percentuálny nárast v cenách. Je možné, že aj pri prepracovaní rozpočtu sa stala nejaká chyba,“ uviedol počas zastupiteľstva Vladimír Grežo, projektový manažér v čase prípravy projektu.

Cyklotrasa by sa mala začínať pri autobusovej stanici a pokračovať po uliciach Bernolákova, Krušovská, Tribečská, J. Jesenského a P. O. Hviezdoslava k rieke Nitre, kde bude vybudovaný cyklomost cez rieku Nitra. Na východnej strane rieky pokračuje pod hrádzou až k autobusovej zastávke pri priemyselnej zóne mesta. Súčasťou projektu sú aj dva cykloprístrešky na autobusovej stanici a pri priemyselnej zóne, vybudovanie verejného osvetlenia od baseballového ihriska, cez lávku pre cyklistov a v časti za riekou Nitra. Celková dĺžka stavby je 2,39 kilometra. „Aktuálne sa zaoberáme aj otázkou zdieľania bicyklov so stanovišťami na stanici a pri priemyselnom parku, aby projekt nadobudol zmysel pre občanov, ktorí budú cyklotrasu využívať,“ potvrdilo vedenie mesta.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu