Po stopách habánov


Dátum: 15.10.2021

Obrázok k aktualite Po stopách habánov
Krátky popis: Slovenská obec Sobotište a česká obec Vacenovice, partneri projektu Po stopách habánov, prostredníctvom cezhraničnej spolupráce poukazujú na spoločnú históriu. Habánsky mlyn v obci Sobotište a jeho priestory slúžia na prezentáciu kultúrneho dedičstva habánov v Sobotišti a na Záhorí s presahom za hranice rieky Moravy. Základy Habánskeho mlyna v Sobotišti a prvotné stavebné prvky pochádzajú zo 16. storočia. Habáni ho dostali do správy od grófa Nyáriho a okolo mlyna vystavali ďalšie stavby, až vznikol habánsky dvor. V rámci projektu "Po stopách habánov" bol Habánsky mlyn zrekonštruovaný a vytvorila sa stála expozícia zameraná na habánsku komunitu v Sobotišti, ich remeselné zručnosti, migračné cesty habánov z Moravy na Slovensko, pôsobenie habánov na Záhorí a území trnavského kraja, ako aj na migráciu zo Slovenska do ďalších krajín sveta. Moravská obec Vacenovice bola taktiež domovom habánskej komunity. Zrekonštruovaný tu bol tzv. habánsky sklep, kde sa nachádza prvá expozícia venovaná habánom na českom území. Vo Vacenoviciach pôsobili v 16.storočí. Ich pobyt je dokumentovaný jedinou dochovanou habánskou vypaľovacou pecou v strednej Európe a archeologickými nálezmi.
Po stopach habanov1
Prijímateľ: Obec Sobotište, Obec Vacenovice
Celkové oprávnené náklady projektu: 422 917,58 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 359 479,94 EUR (prostriedky EÚ); 26 010,84 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 29 286,34 EUR  
Operačný program: Interreg V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: september 2017 – marec 2020
 
 
Po stopach habanov2
Skočiť na hlavné menu