Po rokoch príprav sa v apríli v Lomničke začne s výstavbou novej materskej školy


Dátum: 06.04.2022

Obrázok k aktualite Po rokoch príprav sa v apríli v Lomničke začne s výstavbou novej materskej školy
V podtatranskej obci Lomnička (okres Stará Ľubovňa) začnú v apríli po dlhodobom plánovaní s výstavbou novej materskej školy. Ako pre agentúru SITA uviedla starostka obce Mária Oračková, samospráva odovzdá stavenisko dodávateľovi v polovici tohto mesiaca. Je ním spoločnosť Unistav Teplička, s.r.o., z Tepličky nad Váhom, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní, obec s ňou už podpísala zmluvu. Na výstavbu, ktorú bude samospráva financovať z eurofondov, pôjde viac ako 1,4 milióna eur bez DPH, vysúťažiť sa jej podarilo cenu nižšiu o približne 220-tisíc eur.

Pôvodná materská škola už s kapacitou 57 detí nepostačuje. Aktuálne 101 predškolákov ju tak v rámci povinnej predškolskej dochádzky navštevuje v dvojzmennej prevádzke. Novú trojpodlažnú budovu s kapacitou 128 detí postavia vedľa súčasnej, pozostávať bude podľa starostky z ôsmich tried. Zahŕňať bude sociálne zariadenia a šatne, priestor pre prípravu a výdaj stravy, technickú miestnosť a kanceláriu. Stavať sa bude na obecnom pozemku v areáli základnej školy na ploche viac ako 680 metrov štvorcových. Obec uspela so žiadosťou o nenávratný príspevok v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je zameraný na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

V obci obývanej rómskou komunitou zriadili v materskej škole dvojzmennú prevádzku po zavedení povinnej predškolskej dochádzky. Miroslav Zelina, riaditeľ základnej školy, pod ktorú patrí aj materská škola, už skôr vyjadril obavy, že ani nová budova nebude kapacitne postačovať. V triedach môže byť totiž maximálne 16 detí, keďže pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podľa jeho slov by situácii pomohlo, ak by nová materská škola fungovala už od 1. septembra tohto roka, čo sa ale nepodarí, keďže výstavba by mala trvať 15 mesiacov. Dvojzmenná prevádzka tak čaká aj nových 114 detí, ktoré by mali škôlku navštevovať od školského roka 2022/2023. „Problém je tiež v tom, že od 1. septembra nasledujúceho školského roka sa rušia nulté ročníky. U nás končilo v nultom ročníku 95 percent detí zo škôlky, pretože nespĺňali školskú zrelosť, a až po tomto jednom roku išli do prvého ročníka. Máme v škôlke napríklad päťročné deti, ktoré vôbec nerozprávajú, či dieťa, ktoré nezvláda samoobslužné činnosti okolo seba,“ opísal riaditeľ. Zelina sa preto obáva toho, kam budú umiestnené deti, ktoré nebudú v prvom ročníku zvládať vyučovací proces. V materskej škole pre ne miesto mať nebudú.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu