Platforma Google Maps - Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec


Dátum: 24.02.2022

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps - Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec
Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!

V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť.
Turiec1
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec
Turiec3
Okrem celoročnej migrácie rýb do vhodných biotopov sa umožnil návrat rýb na pôvodné stanovište v prípade povodní alebo znovuosídlenie areálu po znečistení toku, prípadne rozširovanie výskytu iných druhov vodných živočíchov, čo má priaznivý vplyv na zlepšenie fauny a flóry  v blízkosti rybovodu. Všetky informácie o projekte opäť nájdete na našej Platforme Google maps. Inšpirujte sa, aj toto je spôsob akým môžu eurofondy
Skočiť na hlavné menu