Platforma Google Maps 2 -Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne


Dátum: 07.02.2024

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 -Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne
Platforma Google Maps 2 -Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne

Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!

Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne Krátky popis: Cieľom projektu bolo zabezpečenie ochrany intravilánu časti obce Vitanová pred povodňovými prietokmi vodného toku Oravica so zabezpečením prevedenia prietoku Q100. Predmetom úpravy projektu bol úsek medzi mostom na štátnej ceste (II/520 - rkm 17,391 a mostom na miestnej komunikácií pod kostolom - rkm 18,129. Realizáciou projektu sa zvýšila ochrana zdravia a života obyvateľov v chránenom území, pričom sa umožnil jeho územný a hospodársky rozvoj a zároveň prišlo k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu povodňových škôd.

Vitanova


Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps
Skočiť na hlavné menu