Platforma Google Maps 2 -Po stopách habánov


Dátum: 04.10.2023

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 -Po stopách habánov
Platforma Google Maps 2 - Po stopách habánov

Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!

V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Aj takýmto spôsobom sa dá zvýšiť atraktivita a návštevnosť prihraničnej oblasti.

Po stopách habánov. Slovenská obec Sobotište a česká obec Vacenovice, partneri projektu Po stopách habánov, prostredníctvom cezhraničnej spolupráce poukazujú na spoločnú históriu. Habánsky mlyn v obci Sobotište a jeho priestory slúžia na prezentáciu kultúrneho dedičstva habánov v Sobotišti a na Záhorí s presahom za hranice rieky Moravy. Základy Habánskeho mlyna v Sobotišti a prvotné stavebné prvky pochádzajú zo 16. storočia. Habáni ho dostali do správy od grófa Nyáriho a okolo mlyna vystavali ďalšie stavby, až vznikol habánsky dvor. V rámci projektu "Po stopách habánov" bol Habánsky mlyn zrekonštruovaný a vytvorila sa stála expozícia zameraná na habánsku komunitu v Sobotišti, ich remeselné zručnosti, migračné cesty habánov z Moravy na Slovensko, pôsobenie habánov na Záhorí a území trnavského kraja, ako aj na migráciu zo Slovenska do ďalších krajín sveta. Moravská obec Vacenovice bola taktiež domovom habánskej komunity. Zrekonštruovaný tu bol tzv. habánsky sklep, kde sa nachádza prvá expozícia venovaná habánom na českom území. Vo Vacenoviciach pôsobili v 16.storočí. Ich pobyt je dokumentovaný jedinou dochovanou habánskou vypaľovacou pecou v strednej Európe a archeologickými nálezmi.

Prijímateľ: Obec Sobotište, Obec Vacenovice
Celkové oprávnené náklady projektu: 422 917,58 EUR Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 359 479,94 EUR (prostriedky EÚ); 26 010,84 EUR (ŠR SR) Vlastné zdroje: 29 286,34 EUR
Operačný program: Interreg V-A SK-CZ D
oba realizácie projektu: september 2017 – marec 2020
A to všetko vďaka eurofondom.
Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps


Skočiť na hlavné menu