Platforma Google Maps 2 -Penzión Marko


Dátum: 11.10.2023

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 -Penzión Marko

Platforma Google Maps 2 - Penzión Marko


Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!

V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Aj takýmto spôsobom sa dá zvýšiť atraktivita a návštevnosť prihraničnej oblasti.

Ciele projektu sú v súlade s cieľmi podopatrenia: 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.
Cieľ sa naplnil vybudovaním Penziónu Marko. Vytvorili sa tak podmienky pre rozvoj rekreačných a relaxačných činností.

Špecifické ciele:
Špecifickým cieľom projektu bolo vybudovanie Penziónu Marko s kapacitou 14 lôžok určeného pre skupinky turistov, ktoré pokrýva viacero možností strávenia voľného času.

Strategickým cieľom žiadateľa bolo využiť existujúci málo využitý potenciál danej lokality a rozšíriť svoje aktivity do oblasti cestovného ruchu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Realizáciou projektu sa očakávajú nasledujúce ekonomické prínosy pre región:


Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps

 
Skočiť na hlavné menu