Platforma Google Maps 2 -Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách


Dátum: 01.11.2023

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 -Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách
Platforma Google Maps 2 -Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách
Platforma Google Maps 2 -Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách.
Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku! V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020.Projekt vychádza z dopravnej politiky SR a z dlhodobej stratégie ZSSK, a.s., v oblasti modernizácie parku železničných koľajových vozidiel za účelom poskytovania atraktívnejších a kvalitnejších služieb ŽOD.
Jeho základným zámerom je prispieť ku skvalitneniu služieb ŽOD, k posilneniu jej konkurenčnej pozície na dopravnom trhu a k zlepšeniu dopravnej obslužnosti v regióne Vysokých Tatier prostredníctvom obstarania nových moderných OEJ, ktoré budú poskytovať cestujúcej verejnosti vyššiu kvalitu služieb, komfortu a kultúry cestovania, úspory cestovného času, vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy, čo by sa malo premietnuť do zvýšenia počtu cestujúcich ŽOD a do prispenia k rastu efektívnosti prevádzky a do zníženia negatívnych dopadov z dopravy na životné prostredie.

Predmetom projektu je obstaranie 5 nových ozubnicových elektrických jednotiek, ktoré budú prevádzkované v lokalite Vysokých Tatier na tratiach s rozchodom 1 000 mm zaradených k Ozubnicovej železnici (OŽ) a k Tatranskej elektrickej železnici (TEŽ). Nové moderné duálne vozidlá s adhéznym pohonom a s pohonom cez ozubnicu budú vybavené najmodernejšími technológiami a určené pre cestujúcich v 2. triede s kapacitou minimálne 90 miest na sedenie a minimálne 70 miest na státie. Nahradia v súčasnosti využívané tri zastarané, 50 rokov prevádzkované nevyhovujúce ozubnicové vozidlá, ktorých prevádzka je možná iba na trati OŽ a je neefektívna.

Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadruje ukazovateľ výstupu - počet obnovených vlakových súprav v železničnej osobnej doprave v počte 5 OEJ a ukazovateľ výsledku - počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave, ktorý dosiahne v roku 2026 hodnotu 3 714 058 osôb.
Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps

Skočiť na hlavné menu