Platforma Google Maps 2 - Komunitné centrum "Zastávka" vo Veľkých Ripňanoch


Dátum: 15.05.2024

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 - Komunitné centrum "Zastávka" vo Veľkých Ripňanoch
Platforma Google Maps 2 - Komunitné centrum "Zastávka" vo Veľkých Ripňanoch

Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku! V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020.

Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko.

Komunitné centrum "Zastávka" vo Veľkých Ripňanoch
Hlavným cieľom projektu je zriadiť v obci komunitné centrum pre potreby sociálneho začleňovania, zlepšenia sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených a ohrozených sociálnym vylúčením. Cieľom je nachádzať zdroje pre riešenie problémov v obci, podporovať rozvoj obce ako takej, posilniť súdržnosť obyvateľov obce, sociálne podporovanie a začlenenie rómskych spoluobčanov, uspokojovanie základných sociálnych potrieb, sprístupnenie príležitosti a možnosti, ktoré sociálne vylúčeným rodinám a jednotlivcom napomôžu plne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a ekonomického života v obci a v celej spoločnosti.
 
 Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko.

Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps  
 
Skočiť na hlavné menu