Platforma Google Maps 2 -Komunitné centrum Sobrance


Dátum: 16.02.2024

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 -Komunitné centrum Sobrance
Platforma Google Maps 2 -Komunitné centrum Sobrance

Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku! V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť.


Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Aj takýmto spôsobom sa dá zvýšiť atraktivita a návštevnosť prihraničnej oblasti. ​

Mesto Sobrance sa nachádza v Košickom kraji, v ktorom je 23,9 % podiel obcí s rómskou komunitou. V samotnom meste Sobrance je 18,6 % podiel zastúpenia rómov. Typ koncentrácie príslušníkov MRK "na okraji", v intraviláne. Vzhľadom k tejto situácii sa mesto snaží realizovať opatrenia za účelom podpory integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. K tomuto by malo napomôcť aj nové komunitné centrum, v ktorom sa bude môcť vykonávať komunitná a sociálna práca s cieľom preventívne pôsobiť na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj na obyvateľov ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií.

Virtuálna prechádzka
Skočiť na hlavné menu