PlaNET SOEN - ENTERprise your region


Dátum: 09.11.2016

Obrázok k aktualite PlaNET SOEN - ENTERprise your region
Projekt PlaNET SOEN – ENTERprise your region (voľný preklad - Planéta sociálneho podnikania - podnikaj vo svojom regióne) vychádza z potrieb regiónu Gemer-Malohont a je reakciou na najpálčivejšie problémy, ktoré ohrozujú jeho efektívny rozvoj.

Cieľom projektu je zabrániť odlivu mladých ľudí z regiónu a podpora ich podnikateľskej aktivity v regióne. Zámerom je poskytnúť mladým ľuďom regiónu kvalitné vzdelanie, praktickú prípravu a poradenstvo v oblasti podnikania a vytvoriť silnú sieť lokálnych podnikateľov a iných dôležitých subjektov, ktorá bude pre mladých ľudí podpornou platformou v procese vytvárania ich vlastných podnikov a dopomôže tak k vytvoreniu kvalitného podnikateľského prostredia v regióne.

PlaNET SOEN je zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže do 30 rokov z okresu Revúca a Rimavská Sobota v oblasti podnikania a sociálneho podnikania, doplnené o jedinečný program regionálneho mentoringu a stáží v lokálnych i zahraničných podnikoch. Mladí ľudia z okresu Revúca a Rimavská Sobota sa tak v rámci expertných tréningov vedených neformálnou a zážitkovou formou naučia čo podnikanie obnáša a ako vhodne sformulovať podnikateľský nápad v súlade s potrebami lokálneho trhu. Následne svoje podnikateľské nápady zdokonalia vďaka osobnej podpore v rámci originálneho regionálneho mentoringu a pretavia ich do ucelených podnikateľských plánov. Tí najšikovnejší dostanú možnosť absolvovať i profesionálnu stáž doma alebo v zahraničí, počas ktorej sa naučia získané vedomosti pretransformovať do praxe a prácou v reálnom podniku nadobudnú nenahraditeľné praktické zručnosti a skúsenosti. Najlepšie podnikateľské plány budú podporené malými finančnými grantmi.

Vďaka tomuto projektu až 85 mladých ľudí z okresov Revúca a Rimavská Sobota  dostane šancu  zhmotniť svoje myšlienky, zaktivizovať sa a naučiť sa od miestnych podnikateľov a  zahraničných či domácich profesionálov ako vziať život v regióne do vlastných rúk. Jedinečnosť tohto projektu tkvie hlavne v nastavení vysokých štandardov pri výbere účastníkov a školiteľov, v metodike inovatívneho vzdelávania mladých ľudí, ako aj v sile regionálnej siete vybudovanej vďaka tomuto projektu, ktorá je základom pre jeho rast a udržateľný rozvoj.

V Revúckom a Rimavskosobotskom okrese sme projekt slávnostne otvorili dvoma dvojdňovými konferenciami (20.-21.9. v Revúcej a 11.-12..10. v Rimvaskej Sobote). V rámci konferencie sa s nami úspešní lokálni podnikatelia podelili o svoje podnikateľské príbehy, dozvedeli sme sa viac o sociálnom podnikaní a komunitnom rozvoji ale i o tom, ako sa stať špičkovým programátorom už v sedemnástke, ako vybudovať úspešnú kaviareň na konci sveta či ako za pár rokov vybudovať silnú kozmetickú značku a získať ocenenie Mladá inovatívna podnikateľka roka. Obe konferencie ukončila inšpiratívna talkshow Štart Ups po slovensky, ktorá mladým ľuďom prezradila, ako v regióne rozbehnúť svoj vlastný startup. Po konferencii nasledovalo stretnutie s mladými ľuďmi z regiónu, ktoré viedli naši expertní partneri. Cieľom bolo pomôcť mladým ľuďom poznať svoje danosti a nazrieť do svojich snov, zanalyzovať potreby svojej komunity a regiónu a následne navrhnúť individuálne podnikateľské alebo projektové zámery, ktoré by pomohli naplniť nie len potreby ich komunity ale rovnako aj ich osobné sny.

Po úspešnom štarte na PlaNÉTU SOEN sme spustili sériu odborných tréningov. Úvodný tréning v Revúcej sa konal 26.10., počas ktorého vytvorili účastníčky inovatívne nápady a pretavili ich do malých projektových zámerov, ktoré čakajú na zdokonalenie v ďalších fázach projektu. Rimavskosobotské tréningy spúšťame 7.11. v Mestskej knižnici M. Hrebendu v Rimavskej Sobote. V období od novembra 2016 do februára 2017 nás čaká spolu osem tréningov, vedených skúsenými lektormi a odborníkmi z praxe. Prvý tréning je zameraný na sebapoznanie a identifikáciu vlastného potenciálu. 14.11. budeme pokračovať netradičnou analýzou trhu cez pohľad do vlastnej komunity a identifikáciu jej potrieb. Ďalšie tréningy pomôžu mladým vytvoriť svoj podnikateľský plán, naučiť sa o rôznych formách podnikov, či dozvedieť sa viac o inovatívnom marketingu, stratégii rozvoja a udržateľnosti.

Organizátorom projektu je Agentúra pre rozvoj Gemera. Na príprave projektu sa okrem tímu agentúry podieľajú i projektoví partneri zo Slovinska (E-Zavod) a Rumunska (Asociatia Alternative Sociale Millenium) a odborníci z praxe ako Maroš Chmelík a Veronika Střelcová z Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici a Daniela Baťová z Úradu splnomocnenca pre Rómske komunity.
Sme nesmierne poctení a hrdí, že nad našim projektom prebral záštitu prezident Slovenskej republiky Andreja Kiska, osobnosť, ktorej nie je osud nerozvinutých a chudobných regiónov ľahostajný. Náš projekt dokázal získať i medzinárodný rozmer a bol podporený z grantu EU Erasmus Plus a vybraný a podporený z amerického grantového programu AEIF 2016 s pomedzi 800 projektov z celého sveta. V neposlednom rade získal uznanie a podporu miestnych podnikateľov ako aj aktérov škôl, úradov práce a samospráv, čo vytvára nádejnú sieť subjektov, ktoré dokážu povzbudiť, aktivizovať a veríme, že aj udržať mladých ľudí v regióne. Do projektu je zapojených 5 podnikateľov z okresu Revúca a 7 podnikateľmi z okresu Rimavská Sobota, ktorých si môžete pozrieť v našom prezentačnom videu.
Viac informácií o projekte nájdete na našej FB stránke Planet SOEN-ENTERprise your region alebo na www.soen.sk.
 Zdroj : Agentúra pre rozvoj Gemera/Agency for development of Gemer region
regionálna pobočka EURODESK

Skočiť na hlavné menu