Piešťany a Hlohovec získali prostriedky na opatrovateľskú službu


Dátum: 25.10.2021

Obrázok k aktualite Piešťany a Hlohovec získali prostriedky na opatrovateľskú službu
Okresné mestá Hlohovec i Piešťany budú môcť poskytovať v nasledujúcom období dostupnú opatrovateľskú starostlivosť seniorom a odkázaným vďaka eurofondom. Obe získali finančnú podporu z Európskeho sociálneho fondu -  Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hlohovec má nenávratný finančný príspevok vo výške 391.680 eur a Piešťany 499.800 eur. Informovali o tom tlačové odbory oboch samospráv.

„Príspevok je určený na zabezpečenie opatrovateľskej služby v našom meste. Dlhodobo poskytovaná sociálna služba tak bude počas najbližších dvoch rokov opäť financovaná z externých zdrojov,“ konštatovala hovorkyňa Hlohovca Zuzana Hrinková Siebenstichová. Službu opatrovateľstva zabezpečuje mesto obyvateľom v ich domácom prostredí a poskytuje práce a úkony, ktoré pre pokles sebestačnosti zo zdravotných dôvodov nemôžu seniori sami zvládnuť. Odďaľuje sa tým potreba ich ústavnej starostlivosti.

Predchádzanie umiestňovania seniorov do zariadení je cieľom aj piešťanského projektu. Kúpeľné mesto podľa Martina Ričányho z odboru komunikácie starne, vlani skupina obyvateľov na 65 rokov predstavovala 6602 osôb, čo je 24,33 percenta. „Do roku 2040 budú na jedno dieťa pripadať viac ako traja seniori. V súčasnosti sú to dvaja, čo je aj tak dvojnásobok oproti celoslovenskému priemeru. Populačné starnutie je hlavnou výzvou budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste,“ doplnil.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu