Pezinok vybuduje cyklochodník Pezinok - Limbach za 1,2 milióna


Dátum: 14.01.2021

Obrázok k aktualite Pezinok vybuduje cyklochodník Pezinok - Limbach za 1,2 milióna
Pezinok vybuduje cyklochodník Pezinok - Limbach za 1,2 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mesto hľadá dodávateľa stavebných prác. "Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka s prepojením železničnej stanice Pezinok s hranicou katastra obce Limbach," uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 1 199 962 eur bez DPH a predpokladané trvanie prác je sedem mesiacov. Termín na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 5. februára. Zákazka je spolufinancovaná z fondov EÚ, z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Cyklochodník je trasovaný od železničnej stanice po miestnych komunikáciách Holubyho, Kupeckého, Hašičskej, Fajgalskej až po hranicu katastra. Časť cyklistikého chodníka je teda vedená po jestvujúcich miestnych komunikáciách, v časti úseku sú vytvorené samostatné cyklistické trasy. Celková dĺžka trasy je 4 275,42 metra. "Navrhovaná cyklistická trasa dopĺňa územie o chýbajúcu trasu pre alternatívnu dopravu o novú funkciu a tiež rieši doplnkovú cyklistickú infraštruktúru (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, stojany na bicykle s pumpou, informačné tabule)," uvádza sa v oznámení ÚVO.​

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu