Peniaze z eurofondov využije Mesto Spišská Stará Ves na zabezpečenie opatrovateľskej služby


Dátum: 13.10.2021

Obrázok k aktualite Peniaze z eurofondov využije Mesto Spišská Stará Ves na zabezpečenie opatrovateľskej služby

Mesto Spišská Stará Ves získala z eurofondov financie na podporu opatrovateľskej služby. Suma 81 600 eur má pomôcť zabezpečiť poskytovanie tejto služby pre osoby na ňu odkázané počas 24 mesiacov so začiatkom od novembra tohto roka. Ako informovalo mesto na sociálnej sieti, túto prácu bude vykonávať päť opatrovateliek, ktoré mesto zamestná na stopercentný úväzok pre občanov mesta podľa zákona o sociálnych službách.

Samospráva už teraz označuje túto službu za efektívnu a prínosnú. „Z hľadiska zotrvania klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, ako aj z finančnej dostupnosti bude pre občanov Spišskej Starej Vsi prínosom prechod z inštitucionálnych služieb na terénne a komunitné služby poskytované klientovi v jeho domácom prostredí,“ vysvetlilo mesto.

Výzva na Podporu opatrovateľskej služby II bola vyhlásená v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vyčlenených bolo 55 miliónov eur. Jej cieľom je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu