Pellegrini v Bruseli otvoril debatu o budúcnosti eurofondov


Dátum: 16.11.2016

Obrázok k aktualite Pellegrini v Bruseli otvoril debatu o budúcnosti eurofondov

Vicepremiér Peter Pellegrini v rámci svojho predsedania Rade pre všeobecné záležitosti dnes v Bruseli po prvý krát oficiálne otvoril diskusiu o osude eurofondov po roku 2020. Ministri členských krajín diskutovali o tom, ako by mohla podpora zo štrukturálnych fondov vyzerať v budúcom programovom období. Za  veľký úspech považujeme to, že v prijatých záveroch Rady, sa ministri zaviazali pravidelne diskutovať o budúcnosti eurofondov po roku 2020. Tieto záväzné závery dali aj na papier. „Máme nádej, že eurofondy nám v budúcnosti „nevyschnú“. Ministri sa zaviazali o tom hovoriť a nájsť riešenia – toto považujem za odrazový mostík, ale zároveň aj dôležitý krok, aby sme mohli európsku pomoc využívať na Slovensku aj naďalej,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu.

Slovensko v rámci predsedníctva vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila oficiálne dokumenty na čerpanie fondov pre budúce obdobie po roku 2020 a predstavila ich čo najskôr, a to aj vzhľadom na blížiace sa voľby do európskeho parlamentu.

Na pôde Bruselu boli tiež predstavené výsledky čerpania eurofondov v programovom období 2007 – 2013, najmä z hľadiska objemu vynaložených investícií a vytvorených pracovných miest. Tých vzniklo len do konca roka na úrovni EÚ 2014 viac ako milión!

Európska komisia vyzdvihla proces, akým sa jednotlivé členské štáty naučili tvoriť kohéznu politiku. Pre programové obdobie 2014 – 2020 zúčastnení ministri debatovali o skúsenostiach s implementáciou európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pričom podstatný bod sa týkal zjednodušovania finančných pravidiel rozpočtu EÚ. V tejto súvislosti boli prezentované aktuálne informácie o novelizácii spoločných ustanovení, ktoré sú základnými zdieľanými princípmi a pravidlami pre čerpanie eurofondov.

Ministri taktiež prerokovali doterajšie skúsenosti a dospeli k záverom ohľadom využívania moderných prvkov v rámci EŠIF. Zjednodušovanie a zefektívňovanie sú v súčasnosti označované za kľúčové pojmy, vďaka ktorým bude kohézna politika môcť napĺňať svoje ciele aj po skončení súčasného programového obdobia.    


Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/
 


Skočiť na hlavné menu