Partizánske: Vnútroblok na Luhoch zrekonštruujú za viac ako 270.000 eur


Dátum: 20.05.2021

Obrázok k aktualite Partizánske: Vnútroblok na Luhoch zrekonštruujú za viac ako 270.000 eur
Samospráva Partizánskeho zabezpečí revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Luhy. Investičná akcia za viac ako 270.000 eur počíta s obnovou drevín, stavebnými úpravami komunikačnej siete, prvkami urbanistického dizajnu, ako i výmenou vonkajšieho osvetlenia. S prácami začne dodávateľ v júni, informoval primátor Jozef Božik.

Úprava čaká najväčší vnútroblok na najväčšom sídlisku v meste. "Ide o priestor od kozmetického štúdia až po pohostinstvo. Celková výmera riešeného územia je 8214 metrov štvorcových," konkretizoval Božik.

Projekt počíta s výsadbou 44 nových stromov a 431 nových kríkov, realizáciou spevnených plôch a chodníkov zo zámkovej dlažby, osadením 35 lavičiek, odpadkových košov, stojanov na bicykle, ako i desiatich parkových stožiarov verejného osvetlenia s LED svietidlami.

Revitalizáciu územia bude samospráva financovať z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov. Na investičnú akciu získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 347.914 eur. Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť COLAS Slovakia so sídlom v Trnave, ktorá investíciu zrealizuje za 272.338 eur. S prácami začne firma v júni a dokončí ich v septembri tohto roka.

"Zároveň spolu s výbormi mestských častí, v ktorých sa nachádzajú činžiaky, chceme vytipovať ďalšie vnútrobloky, kde budeme chcieť komunikovať s občanmi o ich revitalizácii. Všetky ostatné vnútrobloky v meste majú uzavretejšie priestory, a preto nechceme budovať nové veci a nové prvky vo vnútroblokoch, kde o to nebude záujem," dodal Božik.  

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu