Partizánske buduje triediacu linku, odpad premení na alternatívne palivo


Dátum: 22.05.2021

Obrázok k aktualite Partizánske buduje triediacu linku, odpad premení na alternatívne palivo
Časť z vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z domácností v Partizánskom a ďalších obcí bude slúžiť ako tuhé alternatívne palivo (TAP). Zabezpečí to závod s triediacou linkou, ktorý budujú v areáli bývalých Závodov 29. augusta v Partizánskom. Na projekt získali Technické služby mesta (TSM) Partizánske financie z fondov Európskej únie, okrem ekologického hľadiska prinesie pre mesto i úsporu nákladov.    

t_20210522_partizanske_hala_3783326
"IIde o technológiu na spracovanie zmesového komunálneho odpadu. Tento sa pomocou sústavy za sebou idúcich strojov za plnej automatizácie bude separovať a rozrobí sa na rôzne časti. Vyseparujú sa z neho zložky, ktoré sa budú dať druhotne využiť, teda kovy, plasty, sklo. Biologický odpad sa bude spracovávať v novej kompostárni," priblížil Juraj Bičanovský, generálny projektant investície.  

Pevná časť odpadu sa podľa neho bude dávať naspäť na skládku, po separácii by jej množstvo mohlo klesnúť na 25 až 30 percent, čo je parameter, ktorý požaduje Európska únia. "Z plastov a separovaných materiálov bude vznikať TAP, čo je materiál, ktorý sa bude druhotne využívať na podporu spaľovania, napríklad v cementárňach," doplnil.

Nová linka bude nastavená na spracovanie približne 12.000 ton odpadu ročne, jej maximálna kapacita na jednu zmenu je viac ako 17.000 ton. "Odpad nebude len z domácností v Partizánskom, ale i obcí, z ktorých TSM zabezpečujú zvoz komunálneho odpadu. Ide o 12 obcí, z toho tri sú v okrese Prievidza," ozrejmil konateľ TSM Tibor Kúdela.

Partizánske bude v poradí ôsme mesto na Slovensku, ktoré si bude vedieť samo mechanicky upraviť odpad. "Budeme spĺňať zákonné limity, ktoré dáva štát a Európska únia. Budeme vedieť aspoň z časti stabilizovať nárast ceny za odpad, keďže tá bude každoročne rásť, či chceme alebo nie, lebo narastajú náklady na mzdy či energie," vyzdvihol primátor Jozef Božik.

Dôležitým je podľa neho i ekologické posolstvo projektu, keďže Partizánske a okolité obce budú ďaleko menej napĺňať skládky odpadom, a tie existujúce tak budú mať dlhšiu životnosť. "Bude tu väčšia perspektíva na to, aby sme dokázali aj pre budúcnosť garantovať, že región Partizánske po tom, ako skončí spaľovanie lignitu a tvorbu oxidu siričitého, bude celkom príjemným priestorom na život z hľadiska kvality životného prostredia," skonštatoval.

Stavebné práce by mal ich dodávateľ dokončiť najneskôr do konca júla, následne sa pristúpi k inštalácii technológie. Skúšobnú prevádzku v novej hale by mali spustiť v októbri tohto roka.
  
Na projekt technológie úpravy zmesového komunálneho odpadu získali TSM financie z operačného programu Kvalita životného prostredia, nenávratný finančný príspevok je vo výške 5.986.316,70 eura.

Zdroj:TASR
Skočiť na hlavné menu