Pakt pre zručnosti pomohol v celej Európe pri zlepšovaní odbornej prípravy


Dátum: 05.06.2023

Obrázok k aktualite Pakt pre zručnosti pomohol v celej Európe pri zlepšovaní odbornej prípravy
Pakt pre zručnosti, jedna z hlavných iniciatív Európskej únie (EÚ) v rámci Európskej agendy zručností, výrazne pomohol spoločnostiam a pracovníkom v celej Európe pri zlepšovaní odbornej prípravy. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok predstavila Európska komisia (EK).

Komisia upozornila, že podľa vykonaného prieskumu až dva milióny ľudí využili aktivity na zvýšenie a rekvalifikáciu v rámci Paktu pre zručnosti. Aktualizovaných alebo vyvinutých bolo 15.500 školiacich programov a členovia paktu investovali 160 miliónov eur do iniciatív v oblasti zručností, čo sa považuje za dôležitý príspevok k Európskemu roku zručností.

Pakt pre zručnosti spája priemysel, sociálnych partnerov, poskytovateľov odborného vzdelávania a vzdelávania, verejné orgány, služby zamestnanosti a iné rôzne sektory. Podporuje sa tým kolektívny prístup k riešeniu výziev a nedostatkov v rozvoji zručností, čo je dôležité v rýchlo sa meniacom svete práce a pri prechode na zelenú a digitálnu ekonomiku.

Viac ako 80 % opýtaných členov paktu oceňuje podporu poskytovanú pri zabezpečovaní konkrétnych ponúk školení pre pracovníkov v celej Európe.

Partnerstvá v oblasti zručností v rámci paktu sa ukázali ako účinné pri riešení potrieb v jednotlivých odvetviach a mali pozitívny vplyv na zvyšovanie zručností pracovníkov.

K Paktu pre zručnosti sa do konca mája 2023 pripojilo 1500 organizácií, vzniklo 18 rozsiahlych partnerstiev v oblasti zručností v strategických sektoroch, ako je obnoviteľná energia, sektor starostlivosti a mikroelektronika. Pre každý priemyselný ekosystém EÚ bolo vytvorené aspoň jedno rozsiahle partnerstvo v oblasti zručností. Spoločne sa všetky partnerstvá zaviazali, že v nasledujúcich rokoch poskytnú školenie viac ako 10 miliónom ľudí.

Prieskum podľa EK odhalil pozitívny a konkrétny vplyv rozsiahlych partnerstiev v oblasti zručností pri posilňovaní postavenia pracovníkov so zručnosťami potrebnými na úspech. Členovia paktu oznámili lepšie monitorovanie potrebných zručností a väčšiu dostupnosť vysokokvalitných príležitostí na odbornú prípravu.

Spolu 21.500 zainteresovaných strán spojilo svoje sily prostredníctvom partnerstiev alebo sietí v oblasti zručností (napríklad priemyselné zoskupenia), aby podporili účinné iniciatívy na rozvoj zručností a prostredníctvom propagačných činností oslovili až 19 miliónov ľudí v Európe.

Pakt pre zručnosti, hlavná iniciatíva v rámci Európskej agendy zručností, bol spustený 10. novembra 2020. Spája príslušných partnerov s cieľom identifikovať požiadavky na zručnosti a prijať záväzky v oblasti rekvalifikácie pracovníkov. Cieľom je podporovať partnerstvá, ktoré riešia potreby trhu práce, podporujú zelené a digitálne prechody a podporujú miestne a regionálne stratégie rastu.

Pakt pre zručnosti prispieva k hlavným cieľom EÚ, ktoré schválili členské štáty, že do roku 2030 by sa aspoň 60 % všetkých dospelých malo každoročne zúčastňovať na odbornej príprave a aspoň 78 % obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov by malo byť do roku 2030 zamestnaných.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu