P. Pellegrini: Novela zákona o eurofondoch prispeje k zlepšeniu ich čerpania


Dátum: 29.03.2017

Obrázok k aktualite P. Pellegrini: Novela zákona o eurofondoch prispeje k zlepšeniu ich čerpania
Poslanci odštartovali 6. rokovací deň diskusiou o návrhu novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov. Ako priblížil podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD), cieľom novely je znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov o eurofondy, ako aj pre samotné riadiace orgány.
      
"Novela zákona je výsledkom spolupráce Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Ministerstva financií SR. Zmeny sú predpokladom pre naplnenie cieľa riadneho a včasného čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov," uviedol Pellegrini.
      
Možnosti verejnosti kontrolovať prerozdeľovanie eurofondov by sa tak mali rozšíriť. Znížiť by sa mala tiež byrokracia. Novela podrobnejšie upravuje niektoré skutočnosti týkajúce sa čerpania eurofondov, zjednoznačňuje legislatívny text a rieši aj potrebné zmeny vyplývajúce z praxe.
      
Opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) ocenil prístup Pellegriniho úradu k hromadnej pripomienke, ktorá sa týkala monitorovacích výborov. "Žiadali sme dve veci, a to väčšinu zástupcov neštátneho sektora v monitorovacích výboroch a automatické zverejňovanie informácií z informačných systémov týkajúcich sa čerpania eurofondov. Bude to zverejňované na internete. Výsledkom je kompromisné riešenie. Tieto opatrenia nebudú zavedené hneď, ale s účinnosťou od 1. januára 2018, ale to je v poriadku, lebo si to vyžaduje isté zmeny a istý čas," podotkol Dostál.
      
Neštátny sektor by tak mal mať väčšinu v monitorovacích výborov pri čerpaní eurofondov. Právna úprava zavádza možnosť pre riadiace orgány využívať systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktorý so sebou prináša zjednodušenie procesu kontroly niektorých typov výdavkov. Ide napríklad o paušálne sumy na nepriame výdavky, ako sú pohonné látky, energie či mobilné služby. Využitím zjednodušeného vykazovania odpadne potreba kontroly tohto druhu výdavkov, ktoré budú určené percentuálnou sadzbou z priamych výdavkov projektu.
      
Vzhľadom na nízke využívanie existujúceho systému dvojkolového procesu schvaľovania projektov sa novelou umožní žiadateľom pripraviť v prvom kole zjednodušenú formu projektového zámeru, ktorý bude posudzovaný riadiacim orgánom.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu