Oznámenie o zverejnení vyzvania na predloženie žiadosti o NFP pre NP


Dátum: 28.12.2015

Obrázok k aktualite Oznámenie o zverejnení vyzvania na predloženie žiadosti o NFP pre NP
Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje zverejnil na svojom webovom sídle:
Vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.
Vyzvanie je vyhlásené v rámci špecifického cieľa 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Vyzvanie je realizované formou priameho zadania pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odkaz na zverejnené vyzvania:
 
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/
 
 
Skočiť na hlavné menu