Oznámenie o zmene termínu uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie


Dátum: 13.03.2019

Obrázok k aktualite Oznámenie o zmene termínu uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód OPLZ-PO6-SC611-2018-2, na 22. marca 2019.
 
 
Skočiť na hlavné menu