Oznámenie o zmene e-mailových adries


Dátum: 09.03.2021

Obrázok k aktualite Oznámenie o zmene e-mailových adries
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) si Vás dovoľuje informovať o zmene e-mailových adries zamestnancov z meno.priezvisko@land.gov.sk na meno.priezvisko@vicepremier.gov.sk
Aktuálny telefónny zoznam zamestnancov sekcie IROP je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/kontakty-irop/1464-67-1464-15955/
Taktiež sa mení e-mailová adresa irop@land.gov.sk na irop@vicepremier.gov.sk.

Skočiť na hlavné menu