Oznámenie o vyhlásení 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“


Dátum: 09.03.2020

Obrázok k aktualite Oznámenie o vyhlásení 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o NFP, že vyhlásilo 6. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich odborných a pedagogických zamestnancov.“
Dátum uzávierky 6. hodnotiaceho kola je stanovený dňa 06.04.2020.

Všetky potrebné informácie k výzve s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich odborných a pedagogických zamestnancov“ nájdete na:
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

Skočiť na hlavné menu