Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027“


Dátum: 26.07.2021

Obrázok k aktualite Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027“
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.vicepremier.gov.skwww.enviroportal.sk.

Skočiť na hlavné menu