OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Centrálna API Manažment Platforma“


Dátum: 23.01.2019

Obrázok k aktualite OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Centrálna API Manažment Platforma“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API), aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez OpenAPI) je kľúčových nástrojom pre sprístupnenie služieb verejnej správy občanom a podnikateľom prostredníctvom tretích strán. API platforma je definovaná zákonom o e-Governmente, ktorý novelou z roku 2017 etabluje modul procesnej integrácie a integrácie údajov. Jej funkčnosti v oblasti jednotného pripojenia a interakcie prístupových miest ako aj jednotného prístupu informačných systémov na účely výkonu verejnej moci elektronicky je možné realizovať jedine s podporou platformy na publikovanie služieb štátu t.j. Centrálnej API manažment platformy.

Realizáciou projektu Centrálna API Manažment Platforma bude umožnené etablovanie nových komunikačných kanálov v rámci poskytovania multikanálového prístupu k službám, konkrétne mobilný prístup a prístup prostredníctvom aplikácií tretích strán (mobilných webových, tabletových, z existujúcich systémov ako napr. ERP a účtovné systémy, atď.). Tým sa sprístupnia služby užívateľsky veľmi atraktívnou formou, čo s určitosťou povedie k zvýšeniu záujmu občanov a podnikateľov o využívanie elektronických služieb štátu. Vytvorením otvorených rozhraní (Open API) informačných systémov VS bude zabezpečený kontrolovaný vstup tretích strán (komerčného, ale aj neziskového sektora) do oblasti poskytovania vybraných elektronických služieb, čo prinesie ďalšie zvýšenie užívateľského komfortu a zavedenie inovatívnych foriem poskytovania služieb pre občanov a podnikateľov bez dodatočných nákladov na strane subjektov verejnej správy.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)“, sa uskutoční v stredu, 23. januára 2019 o 13:00 hod. v priestoroch Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Westend, Dúbravská cesta 4,  9. poschodie.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: jan.backo@vicepremier.gov.sk do 21.1.2019, 16,00 hod.

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu pozvanky@vicepremier.gov.sk do 21.1.2019, 16,00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia uskutočniteľnosti

Prílohy k štúdii uskutočniteľnosti

CBA OPEN API Variant full – Agendové IS 0.12

CBA OPEN API Variant 80-20 – Agendové IS 0.12

Formulár na pripomienkovanie


Skočiť na hlavné menu