OZNAM: Verejné pripomienkovanie dopytovej štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia“


Dátum: 04.10.2019

Obrázok k aktualite OZNAM: Verejné pripomienkovanie dopytovej štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dopytovú štúdiu uskutočniteľnosti Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia v rámci dopytovej výzvy, ktorej cieľom je systematický manažment dát v informačných systémoch verejnej správy. Dokumenty, ktoré nájdete v tomto článku, je možné pripomienkovať verejnosťou do 10.10.2019.

Projekt „Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia“ predstavuje najmä čistenie údajov evidovaných v rámci MetaIS a zavedenie nových konceptov NKIVS do praxe, ktoré boli prijaté zo strany ÚPVII. Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje MetaIS, boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy.

Metainformačný systém verejnej správy eviduje a riadi všetky existujúce a nové informačné systémy.  Konkrétne ide o viac ako 3 000 informačných systémov, na ktoré je naviazaných viac ako 4 600 koncových služieb a 10 00 aplikačných služieb. Na základe kompletnej bázy informácií o aktuálnom systéme MetaIS boli identifikované a následne rozpracované návrhy na úpravu v nasledovných oblastiach:

  • zlepšenie monitoringu služieb a údajov a vytvorenie nových možností ako získať údaje o monitoringu,
  • zavedenie nástrojov pre tvorbu centrálneho dátového modelu verejnej správy (CMDB),
  • čistenie údajov MetaIS a čiastočne aj ÚPVS (zoznam koncových služieb pre občanov a podnikateľov tak aj zamestnancov VS),
  • optimalizácia vyhľadávania objektov evidencie
  • zjednodušenie systému a jeho optimalizácia z hľadiska UX,
  • zjednodušenie a vylepšenie v oblasti číselníkov,

Počas celého procesu tvorby tejto štúdie sa prihliadalo na to, aby navrhované riešenie efektívnejšie plnilo všetky ciele súčasného systému a zároveň bolo pre používateľov jednoducho použiteľné a prehľadné. Dôraz je kladený na to, aby používatelia vždy vedeli, s cieľom systém používajú a aby vnímali jeho pridanú hodnotu, jednak pre nich ako OVM, ale aj pre verejnú správu ako celok.

Údaje VS sú základným kameňom budovania digitálnej spoločnosti, ktoré sú následne používané či už v procesoch evidencie alebo samotného používania/vyhodnocovania progresu Slovenskej republiky v oblasti digitálnej konkurencie v rámci Európskej únie.

Dopytová štúdia uskutočniteľnosti, príloha 23 a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: katarina.ormandyova@vicepremier.gov.sk do 10.10.2019, 16.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia uskutočniteľnosti

CBA

Príloha 23

Formulár na pripomienkovanie


Skočiť na hlavné menu