Oznam o zmene výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry


Dátum: 26.02.2020

Obrázok k aktualite Oznam o zmene výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Skočiť na hlavné menu