Oznam o zmene č. 2 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania


Dátum: 24.04.2020

Obrázok k aktualite Oznam o zmene č. 2 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Cieľom Zmeny č. 2 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ, PO6, konkrétne zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Skočiť na hlavné menu