Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení


Dátum: 25.05.2020

Obrázok k aktualite Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 (PDF, 394 kB) výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2, zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom Zmeny č. 1 (PDF, 394 kB) k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je navýšenie alokácie na výzvu.
Skočiť na hlavné menu