Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67


Dátum: 10.11.2021

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67  uzavrel výzvu dňa 08.11.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.


Skočiť na hlavné menu