Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36pre územie RIÚS/UMR Banskobystrického kraja


Dátum: 16.03.2020

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36pre územie RIÚS/UMR Banskobystrického kraja
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia RIÚS/UMR Banskobystrického kraja, že dňa 13.03.2020 uzavrel výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené územie.

Skočiť na hlavné menu