Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu zapájania MSP do programov EÚ


Dátum: 31.12.2020

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu zapájania MSP do programov EÚ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. decembra 2020 uzatvára výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na (ďalej len „výzvy“):
Výzvy boli uzavreté z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev.

Skočiť na hlavné menu