Oznam o uzavretí ďalšieho hodnotiaceho kola na vodu


Dátum: 10.07.2020

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí ďalšieho hodnotiaceho kola na vodu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 30. septembra 2020.
Skočiť na hlavné menu