Oznam o uzavretí ďalšieho hodnotiaceho kola na prestupné bývanie


Dátum: 07.11.2019

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí ďalšieho hodnotiaceho kola na prestupné bývanie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 na 6. apríla 2020.
Skočiť na hlavné menu