Oznam o uzatvorení výzvy na výber odborných hodnotiteľov


Dátum: 23.03.2018

Obrázok k aktualite Oznam o uzatvorení výzvy na výber odborných hodnotiteľov
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení oznamu o uzatvorení výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore na webovom sídle pre OP Výskum a inovácie.
 
Dokument vrátane príloh nájdete na tomto mieste:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mšvvaš-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/vyber_odbornych_hodnotitelov_k_np/

Skočiť na hlavné menu