Oznam o ukončení Výzvy č. 3/2021/PO2/ŠC2.1.


Dátum: 02.08.2021

Obrázok k aktualite Oznam o ukončení Výzvy č. 3/2021/PO2/ŠC2.1.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov, že dňa 10.08.2021 bude výzva č. 3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) uzavretá. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.


Skočiť na hlavné menu