Oznam o termíne uzavretia 6. hodnotiaceho kola a termín uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK


Dátum: 17.09.2021

Obrázok k aktualite Oznam o termíne uzavretia 6. hodnotiaceho kola a termín uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia výzvy na termín uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy s termínom 20. septembra 2021 (PDF, 375 kB) a zároveň informuje o termíne uzavretia 7. hodnotiaceho kola na 22. november 2021 (PDF, 375 kB) výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1, s cieľom poskytnutia dlhšieho časového priestoru žiadateľom pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o NFP.

Skočiť na hlavné menu