OZNAM O TERMÍNE UZÁVIERKY 3. HODNOTIACEHO KOLA VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KONKURENCIESCHOPNOSTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V RÁMCI INICIATÍVY CATCHING-UP REGIONS V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI, KÓD VÝZVY: IROP-PO1-SC121-202


Dátum: 29.04.2022

Obrázok k aktualite OZNAM O TERMÍNE UZÁVIERKY 3. HODNOTIACEHO KOLA VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KONKURENCIESCHOPNOSTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V RÁMCI INICIATÍVY CATCHING-UP REGIONS V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI, KÓD VÝZVY: IROP-PO1-SC121-202

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2021-83 je stanovený na 14.06.2022.


Skočiť na hlavné menu